Uutiset

Asiantuntijayritykset nousemassa pandemia-ajan selviytyjiksi Suomessa

2 min luku | 26.10.2020

Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset ovat pärjänneet hyvin, osa jopa erinomaisesti covid19-pandemian aikana. It-ala kasvattaa liikevaihtoaan tänä vuonna. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan suomalaisyritykset selviävät pandemian aiheuttamasta kriisistä luovuudella ja joustavuudella.

Selvitimme asiantuntijayritysten menestystä Visma Severa -toiminnanohjausjärjestelmän asiakastietojen pohjalta. Severaa käyttävät pääasiassa asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset, kuten it-,konsultointi-, mainos-, insinööri- ja arkkitehtitoimistot.

Satojen suomalaisten asiantuntijayritysten laskutus-, työtunti- ja projektidatasta näkee, että kysyntä asiantuntijapalveluille on säilynyt tänä vuonna lähes viime vuoden tasolla. Uusia projekteja kirjattiin tammi-helmikuussa hieman edellisvuotta vähemmän. Huhtikuusta heinäkuuhun projekteja aloitettiin kuukausittain noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän, mutta lomien jälkeen projektien määrä on lähtenyt jälleen kasvuun. Syyskuussa uusia projekteja kirjattiin jo enemmän kuin vuoden 2019 syyskuussa.

Asiantuntija-aloilla on ollut paremmat mahdollisuudet sopeutua shokkiin

Euromääräisessä laskutuksessa pudotus edellisvuodesta on ollut pienempää, vain muutamien prosenttien luokkaa. Se voi johtua siitä, että projekteille tehtyjä tunteja on laskutettu tarkemmin tai projektit ovat olleet hinnaltaan hieman arvokkaampia kuin edellisvuonna.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen ei ole yllättynyt asiantuntija-alojen muita paremmasta menestyksestä.

– Asiantuntija-aloilla on ollut paremmat mahdollisuudet sopeutua shokkiin, jolloin se ei ole lamaannuttanut toimintaa samalla tavalla kuin esimerkiksi niillä toimialoilla, joilla on muun muassa hallinnollisella määräyksellä rajoitettu toimintaa, Kuismanen toteaa.

It-ala hyötynyt eniten digiloikasta

Asiantuntija-aloista it-ala on menestynyt selkeästi muita paremmin. It-yritysten euromääräinen laskutus on joka kuukausi ylittänyt edellisvuoden vastaavan ajan laskutusmäärät, elokuuta lukuunottamatta. Se ennustaa alalle selkeää liikevaihdon kasvua tälle vuodelle.

IT-alan menestystä selittää pitkälti se, että alan erityisosaamista on tarvittu juuri nyt. Kun monet yritykset siirtyivät keväällä etätöihin, tarvittiin työnteon tueksi digitaalisia työkaluja, kuten sähköistä allekirjoitusta sekä kommunikointia ja toiminnanohjausta helpottavia järjestelmiä.

– Jos ei ole dataa siitä, miten yrityksellä menee, on varsinkin tällaisessa epävarmassa tilanteessa todella vaikea ohjata yritystä menestyksekkäästi. Asiakkaiden kanssa keskustellessa on tullut selkeästi esiin, että tällaisessa tilanteessa järjestelmillä on entistä suurempi merkitys, kertoo Visma Solutionsin PSA-tuotteiden tuotejohtaja Teemu Heimala.

Digitalisoitumisesta on tullut sellainen asia, että jos haluat pärjätä, se kannattaa olla kunnossa

Mika Kuismasen mukaan on vain loogista, että ne yritykset, joilla ei ollut valmiutta digitaaliseen osaamiseen, huomasivat keväällä jäävänsä yhtäkkiä entistä enemmän jälkeen. Nopea prosessin muutos koko ympäröivässä yhteiskunnassa vei väkisin kohti nopeampaa digitalisoitumista ja sähköisten työkalujen hyödyntämistä.

– Yrittäjien ajattelussa tapahtui muutos. Tähän asti koko ajan eteenpäin siirretystä nice to have -investoinnista tulikin yrityksen jatkuvuuden kannalta välttämätön sijoitus. Digitalisoitumisesta on tullut sellainen asia, että jos haluat pärjätä, se kannattaa olla kunnossa, Kuismanen arvioi.

Asiantuntija-alat pärjäävät jatkossakin – poliittisilta päättäjiltä odotetaan tukea

Projekti- ja laskutusdatasta on nähtävissä, että insinööri- ja arkkitehtitoimistojen syksy on alkanut muita asiantuntija-aloja heikommin. Projekteja riittää edelleen, mutta laskutettavat euromäärät ovat molemmilla aloilla lähteneet kesän jälkeen selkeään laskuun. Tämä lienee suoraa seurausta rakennuslupahakemusten määrän ja teollisuuden tilauskannan laskusta.

– Teollisuudessa ja rakentamisessa on edessä kylmä talvi, Kuismanen kuvailee.

Mika Kuismanen uskoo, että asiantuntija-alat tulevat jatkossakin selviämään meneillään olevasta kriisistä muita paremmin nopean muuntautumiskykynsä ja joustavuutensa ansiosta.

Yritykset eivät pidä epävarmuudesta

Kaikki yritykset tulevat tarvitsemaan kriisistä selviämiseen poliittisten päättäjien tukea. Kuismasen mukaan yrittäjien näkökulmasta on erittäin tärkeää, että päätöksenteossa ollaan johdonmukaisia.

– Yritystoiminnan tukemiseksi täytyy jatkossa harrastaa talouspolitiikkaa, joka sallii joustavan, mutta turvallisen ympäristön sekä yrittäjille että työntekijöille. Verorakennetta täytyy muuttaa välittömästä välillisen verotuksen suuntaan. Ja yksi tärkeimmistä asioista on, että hallitus toimii konsistentisti. Yritykset eivät pidä epävarmuudesta, Kuismanen tiivistää.

Lisätietoa aiheesta Bisnespöytä-podcastissa, jossa Kuismanen ja Heimala pohtivat asiantuntija-alojen tilaa ja vertaavat Visma Severan dataa syksyn pk-yritysbaromentrin tuloksiin.

Bisnespöytä – podcast · Bisnespöytä 67 – Asiantuntijayritykset nousemassa pandemia-ajan menestyjiksi
Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.