Uutiset

Selvitimme: Rahanpesulain noudattamisessa paljon puutteita

2 min luku | 4.12.2023
Rahanpesulain noudattamisessa on paljon puutteita (grafiikka)

Netvisor KYC kysyi rahanpesulain velvoittamilta yrityksiltä ovatko ne noudattaneet lakia 3 viime vuoden aikana ja miten velvoitteita käytännössä noudatetaan. Kyselyssä ilmeni, että 2/3 uskoo noudattavansa lakia, mutta käytännössä määrä on paljon pienempi.

Asiakkaiden tunteminen ja esimerkiksi heidän taustojensa selvittäminen on yhä tärkeämpää yhä useammassa yrityksessä. Selvityksemme mukaan lain velvoittamista yrityksistä harva hoitaa käytännössä kaikki lain velvoitteet oikein. Suurimpia syitä velvoitteiden noudattamatta jättämiseen on, ettei rahanpesulakia tunneta riittävän hyvin ja sen noudattamista pidetään työläänä.

Työläyteen vaikuttaa se, että hyvin monissa yrityksissä KYC-prosesseja hoidetaan edelleen manuaalisesti. Asiakas tunnistetaan passista tai sen kopiosta, vaikka sähköinen tunnistaminen olisi helpompaa. Myös rahanpesulain mukaisia riskiarvioita tehdään edelleen paljon paperisilla kaavakkeilla ja asiakkaiden taustoja tarkistetaan käsin erilaisista rekistereistä.

Suuri osa kyselyyn vastanneista yrityksistä myöntää, ettei heillä ole tehty ollenkaan riskiarvioita tai pakotelistatarkistuksia. 7% myöntää, ettei ole tehny mitään rahanpesulain velvoittamista tehtävistä.

Netvisor KYC:n järjestämän kyselyn teki nSight ja kyselyyn vastasi 342 finanssi-, vakuutus-, perintä-, lakiasian-, tilitoimisto- ja kiinteistöalalla toimivaa yritystä.

Aiheesta lisää tässä tiedotteessa >>