Meillä työskentelyTyönhakijalle

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on yhteinen asia, jonka eteen työskentelemme

2 min luku | 26.6.2022

Jokaisen kohtaaminen yksilönä ja yhdenvertainen kohtelu ovat Visma Solutionsin työkulttuuria vahvasti ohjaavia arvoja. Teemme aktiivista kehitystyötä monimuotoisuuden edistämisen eteen. Meillä jokainen saa olla oma itsensä. Henkilöstöjohtaja Jenni Toropainen kertoo konkreettisia diversiteetin edistämisen keinojamme.

Voitko olla kokonainen ihminen työpaikallasi?

Diversiteetti eli monimuotoisuus on paljon enemmän kuin trendisana. Meillä Visma Solutionsilla ja koko Visma-konsernissa tuon sanan merkitys ohjaa toimintaamme työpaikkana. Sen sijaan, että suosisimme tiettyjä vähemmistöjä tai enemmistöjä, teemme työtä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen. Vähemmistöön kuuluminen ei aina näy päältä päin.

“Yksi olennaisimpia yksilötason kysymyksiä on, että voitko olla oma itsesi. Voitko olla kokonainen ihminen työssäsi? Kenenkään ei pitäisi joutua piilottelemaan itseään ja esiintymään sellaisena kuin muut odottavat”, henkilöstöjohtaja Jenni Toropainen toteaa vakavana.

“Meillä diversiteetti tarkoittaa yksilön kohtaamista. Yksilöitä on monenlaisia, emmekä voi tietää, minkälaisia variaatioita ihmisen minuutensa kokemisesta tulee olemaan tulevaisuudessa. Se mikä toiselle on erilaista, meillä Vismalla se on ihmisyyttä ja sen monimuotoisuutta. Sen sijaan, että ihmiset lokeroitaisiin, me arvostamme jokaista yksilönä. Edustaa hän sitten vähemmistöä tai enemmistöä”, Jenni kertoo.

Miten Visma Solutions edistää diversiteettiään?

Meillä on kaikkeen syrjimiseen nollatoleranssi niin työyhteisössä kuin rekrytoinneissa. Kaikki epäilyt käsitellään ja niistä opitaan. Meillä on käytössä toimintamalli ja suunnitelma, joka tulee Visma-konsernilta. Lisäksi jokainen Visma-yhtiö valitsee diversiteettiä edistävän kohteen, jossa koetaan tarvetta kehittämiselle. Visma Solutionsilla se on Bias awareness eli opitaan tunnistamaan omia ennakkoluuloja.

Tehdessämme päätöksiä rekrytoinneissa, meillä on aina perusteet valitun palkkaamiselle, joiden takana pystymme seisomaan. Valitsemme parhaaksi näkemämme, mutta ilman kapeaa ja ahdasta parhaan määritelmää. Haastamme ajatuksiamme ja opittuja malleja parasta vaihtoehtoa määriteltäessä. Se ei ole aina ihan helppoa, mutta vuoropuhelu ja itsetutkiskelu vie eteenpäin asiassa.

“Rekrytoinnissa kyseenalaistamme aktiivisesti omia ennakkoluuloja ja ajatusmalleja. Haastamme ajatuksiamme siitä, mikä on aikaisempaa onnistumista. Se on usein subjektiivinen näkemys, jota on hyvä laajentaa. Jokaisen olisi tarpeen kyseenalaistaa omia ennakkokäsityksiä, jotka vaikuttavat ajatuksiimme toisistamme. Siinä on kehittämistä meille ihan jokaiselle”, Jenni sanoo.

Myös onnistumisista palkitsemisessa teemme töitä, jotta palkitseminen ei tapahtuisi vain tietynlaisille suorituksille ja tietynlaisille ihmisille.

“Tietoturvajohtaja Riku Tarkiainen sanoi kerran osuvasti. Kukaan ei kiitä tietoturvasta vastaavia, jotka ovat tehneet työnsä erinomaisesti. Kun nämä ihmiset tekevät työnsä, ja katastrofeja ei pääse tapahtumaan, niin sitä harvoin osataan havaita onnistumiseksi, josta voisi antaa kiitosta”, Jenni havainnollistaa.

Olemme avoimia uusille näkökulmille. Yrityksen johdon ja henkilöstön monimuotoisuus mahdollistaa uudet tulokulmat ja näkemykset suunnasta, jota kohti pyrkiä. Kuuntelemme herkällä korvalla henkilöstön kokemuksia ja ajatuksia Visma Solutionista työnantajana. Me ihmiset kuitenkin olemme se työpaikka ja työnantaja, joten me ihmiset voimme vaikuttaa asioihin työpaikallamme.

“Meillä Vismalla tasapuolinen kohtelu on itseisarvo syntyperästä, ulkonäöstä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, sukupuolettomuudesta tai erilaisista näkemyksistä riippumatta. Mitä enemmän erilaisia näkökulmia on, sitä varmemmin pääsee parhaimpaan lopputulokseen. Johtamistapamme on erilainen. Sen sijaan, että ylhäältä kerrotaan, mitä kenenkin tulee tehdä, jotta saavutetaan toivottu lopputulos, meillä yksilö saa etsiä reittiä tavoitteeseen. Siitä syystä ihmisten erilaisuus on valtava rikkaus, joka rikastuttaa yhteisöllisyyttä työpaikalla”, Jenni kertoo.

Miten Visma Solutionsin työntekijät kokevat diversiteetin työpaikallaan?

“Käytämme erilaisia mittareita, joiden avulla seuraamme diversiteetin toteutumista ja ihmisten kokemuksia työpaikastaan meillä Visma Solutionsilla”, Jenni kertoo.

Konsernitasolla käytössämme on Diversity Index, joka antaa käsitystä diversiteetin toteutumisesta. Pystymme indeksin avulla havainnoimaan Visma Solutionsin diversiteettiä suhteessa muihin Visma-konsernin yhtiöihin.

Lisäksi joka kuukausi seuraamme henkilöstömme inkluusioindeksiä, eNPS Inclusion Index. Tavoitteemme on luku 70, tällä hetkellä olemme luvussa 68. Inkluusioindeksillä mittaamme muun muassa henkilöstömme kokemuksia yhteisöllisyydestä ja kuulluksi tulemisesta.

Selkeiden mittareiden lisäksi myös ihmiset itse kertovat omia kokemuksiaan ja he uskaltavat kertoa, jos kuuluvat vähemmistöihin.

“Meillä on positiivinen näkemys inkluusiosta Visma Solutionsilla. Moni meillä työskentelevä vähemmistöjen edustaja on avoimesti kertonut itsestään. Se kertoo luottamuksen tasosta ja turvalliseksi koetusta työilmapiiristä. On tärkeää kohdata ihminen ihmisenä”, Jenni toteaa.

Pride tekee tärkeää työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Suomen suurin ihmisoikeustapahtuma eli Pride on lauantaina 2.7.2022. Tänä vuonna Pride-viikko on 27.6.—3.7.2022. Me Visma Solutionsilla huomioimme tapahtuman ja tuemme sen viestiä. Tämän vuoden Pride-teema on Kohtaamisia.

Pride kertoo Kohtaamisia-teemasta seuraavasti:

Kohtaamisia -teemalla halutaan tuoda esiin Helsinki Pride -tapahtuman perustehtävää: ihmisten kohtaamisten mahdollistamista ja yhteisöllisyyden tukemista näiden kohtaamisten kautta. Yhteisöllisyys on on yksi Helsinki Pride -yhteisön arvoista ja siksi me haluamme myös luoda ne puitteet, mitä tarvitaan yhteisön ja yhteisöllisyyden rakentamiseen.

Erityisesti korona-arjen mukanaan tuoma ihmisten tarve toisten kohtaamiseen on turvattava. Helsinki Pride -yhteisö haluaa myös tukea sitä, että ihminen uskaltaa kohdata myös omat, tiedostamattomat ennakkoluulonsa. Niistä tietoiseksi tuleminen on ensimmäinen askel myös yhdenvertaisuuden rakentamiseen ja edistämiseen meidän kaikkien elämässä.

Lue lisää Pride-järjestön omilta verkkosivuilta.

Minna Hirvonen

Minna Hirvonen työskentelee Visma Solutionsin sisältömarkkinoinnissa. Minna arvostaa hyödyllisiä ja informatiivisia tekstisisältöjä. Siksi hän päätyi sisällöntuottajaksi jo vuonna 2004, jotta tiedonnälkäiset löytävät vastauksia digitaalisista kanavista.