Meillä työskentely

Mitkä ominaisuudet tekevät asiakastuen huippuosaajan? Asiantuntijat kertovat, miten menestytään sovelluksen asiantuntijana

2 min luku | 17.5.2024

Asiakastuki on monipuolinen ala, jossa henkilökohtaiset ominaisuudet ja ammatillinen kehittyminen kulkevat käsi kädessä. Visma Solutionsin asiantuntijat avaavat näkemyksiään siitä, kuinka yhdistelmä intohimoa, asennetta ja tietotaitoa muodostavat huippuosaajia asiakaspalvelussa.

Innostus ja kiinnostus ovat avaimet menestykseen

Huippuasiakaspalvelijan polku alkaa innostuksesta ja kiinnostuksesta omaan työhön. Visma Solutionsin työntekijät korostavat sisäisen palon merkitystä, joka tekee jokaisesta työpäivästä merkityksellisen. “Kaikki muu on tämän kautta sitten helpompaa,” toteaa sovellusasiantuntija Rane Olsen. Tämä intohimo luo pohjan jatkuvalle oppimiselle ja uusien taitojen omaksumiselle.

Mielestäni tärkein asia on olla innostunut ja kiinnostunut omasta työstään, omata sisäinen polte ja palo siihen. Kaikki muu on tämän kautta sitten helpompaa.

Rane Olsen, Application Specialist

Huippuosaajan ominaisuudet ja luonteenpiirteet

Hyvä asiakaspalvelija ei synny yhdessä yössä. Se vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja monipuolista oppimista. Asiantuntijoidemme mukaan huippuosaajan ominaisuuksiin kuuluu:

  • Erinomaiset viestintätaidot ja selkeä ulosanti
  • Kärsivällisyys, empatia ja hyvä ihmistuntemus
  • Luotettavuus ja kyky priorisoida
  • Nopea ongelmanratkaisukyky

Nämä taidot yhdistettynä aitoon auttamisen haluun ja kykyyn mukautua muuttuviin tilanteisiin tekevät asiakastuen ammattilaisesta arvostetun huippuosaajan.

Huippuosaajan on hyvä olla ulosanniltaan selkeä. Hän tarvitsee kärsivällisyyttä ja hyvää ihmistuntemusta, sekä luonnollisesti tällä alalla tarvittavaa asiakaspalvelutilanteen hallintaa.

Rane Olsen, Application Specialist

Hyvän asiakaspalvelijan resepti on yksinkertainen: Kuuntele, kunnioita ja huomioi. Erilaiset tilanteet kuin ihmisetkin opettavat parhaiten, joten täytyy osata peilata niin onnistumisia kuin että olisiko voinut tehdä jotain toisin.

Janika Kyöstilä, Application Specialist

Kehittyminen ja tiimityö

Kehittyminen huippuosaajaksi on jatkuva prosessi, joka sisältää itsensä haastamista ja uuden oppimista. “Huippuosaajaksi kehitytään ajan kanssa ja toistoja tekemällä,” muistuttaa sovellusasiantuntija Tiina Ukkonen. Lisäksi tiimityön merkitys korostuu, sillä yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa rikastuttaa osaamista ja tuo uusia näkökulmia.

Huippuosaajaksi kehitytään ajan kanssa ja toistoja tekemällä, joten jatkuva itseoppiminen on kaikki kaikessa.

Tiina Ukkonen, Application Specialist

Kehittymisessä auttavat positiivinen asenne, tuotteen/palvelun tunteminen sekä aiempien asiakaskohtaamisten reflektointi.

Jenni Syrjämäki, Application Specialist

Työskentelytyylin erityispiirteet

Huippuasiakaspalvelijan työskentelytyyli erottuu kyvyssä mukautua erilaisiin tilanteisiin ja asiakkaisiin. Reipas ote, luottamus omaan osaamiseen sekä kyky tunnistaa ja ratkaista ongelmia ovat olennaisia. Visma Solutionsilla työskentely tarjoaa vahvan pohjan näiden taitojen kehittämiseen, kiitos tiiviin yhteistyön tiimien välillä ja jatkuvien kehitysmahdollisuuksien.

Tämä on tiimityötä, eli ei tarvitse olla yksin asioiden äärellä. Loistaakseen tarvitaan ympärille muita huipputekijöitä. Kun tiimi menestyy, menestyy itsekin. Tässä kulminoituu ison tiimin edut — tietoa löytyy joka lähtöön.

Tiina Ukkonen, Application Specialist

Huippuasiakaspalvelija osaa mukauttaa kertomansa kuulijan korvaan ja myös persoona saa näkyä. Asiakas kohdataan ihmisenä, joka kerta.

Janika Kyöstilä, Application Specialist

Uralla eteneminen Visma Solutionsilla

Visma Solutions tukee työntekijöidensä urakehitystä tarjoamalla monipuolisia projekteja ja mahdollisuuksia osaamisen laajentamiseen. Työntekijöidemme uratarinat heijastavat yrityksen sitoutumista henkilöstönsä kehittämiseen ja menestykseen. “Täällä kaikkia kuunnellaan ja arvostetaan, mutta myös kannustetaan kehittymään,” kertoo sovellusasiantuntija Jenni Syrjämäki.

Työskentely Solutionsilla tukee omaa kehitystäni ja uratavoitteita loistavasti. Täällä kaikkia paitsi kuunnellaan ja arvostetaan, mutta myös kannustetaan kehittymään ja etenemään.

Jenni Syrjämäki, Application Specialist
Visma Solutionsin asiakaspalvelu Virossa.
Lue asiakaspalvelun omista Get2Gether-juhlista Virossa 2023

Tule mukaan rakentamaan uraasi Visma Solutionsilla, missä jokainen päivä on mahdollisuus kehittyä ja vaikuttaa!

Visma Solutionsin asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että huippuosaajan työ asiakastuessa vaatii muutakin kuin pelkkiä teknisiä taitoja. Siinä yhdistyvät intohimo työhön, henkilökohtaiset ominaisuudet, ammatillinen kehittyminen ja tiimityön voima.

Me Visma Solutionsilla sitoudumme tukemaan jokaista työntekijäämme tällä matkalla, tarjoten heille työkalut ja mahdollisuudet kasvaa ja menestyä alalla. “Luotamme jokaiseen asiantuntijaamme antamalla heille tilaa kasvaa ja kehittyä roolissaan mahdollisimman vapaasti”, kommentoi asiakaspalvelujohtaja Anne Välimaa.

Tiedostamme, että asiantuntijat tietävät parhaiten, miten palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä syystä myös kannustamme jokaista rohkeasti eksperimentoimaan uusia tapoja kehittää toimintaamme entistä paremmin asiakkaita palvelevaksi.

Täällä tuntee, että on tärkeä osa tiimiä, ja se näkyy, koska meillä on tiimissä niin hyvä yhteishenki! Psykologisen turvallisuuden tunteen voi varmasti jokainen allekirjoittaa.

Tiina Ukkonen, Application Specialist

Minna Hirvonen

Minna Hirvonen työskentelee Visma Solutionsin sisältömarkkinoinnissa. Minna arvostaa hyödyllisiä ja informatiivisia tekstisisältöjä. Siksi hän päätyi sisällöntuottajaksi jo vuonna 2004, jotta tiedonnälkäiset löytävät vastauksia digitaalisista kanavista.