Uutiset

Visma Academyn työllistymisprosentti 89% – Tavoite kouluttaa ja työllistää ohjelmistoalalle haluavia Kaakon ja Lahden seuduilla täyttyi

2 min luku | 21.9.2020

Visma Solutionsin ja Visma Consultingin käynnistämä Visma Academy -koulutusohjelman tavoite on kouluttaa Lappeenrannan ja Lahden alueille uusia ohjelmistoalan ammattilaisia ja työllistää osallistujat koulutuksen jälkeen Visman tuotekehitykseen.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Saranen Consultingin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.

Ensimmäinen Visma Academy -koulutusohjelma alkoi maaliskuussa ja tuli päätökseen elokuun lopussa. Koulutusohjelmaan sisältyi luentopäiviä sekä käytännön oppimista Visman tuotekehityksessä.

Ohjelman aloitti 11 henkilöä, joista kaksi henkilöä keskeytti koulutusohjelman. Yhdeksästä ohjelman suorittaneista seitsemän työllistyi koulutusjakson päätteeksi Vismalle ja yksi toiseen yritykseen.

Koulutusohjelman tavoitteet täyttyivät

Koulutusohjelma tukee kasvutavoitteita Lappeenrannan ja Lahden seudulla. Kasvun ansiosta Visma-yhtiöillä on jatkuva tarve rekrytoida ohjelmistokehittäjiä. Yksi keino saada alalle uusia osaajia on kouluttaa heitä itse.

“Koulutusohjelma oli positiivinen projekti Vismalle, saimmehan sille asetetut rekrytointitavoitteet täytettyä. Tällaiselle koulutusohjelmalle on alueella tarvetta, sillä meidän on löydettävä keinot, miten saamme osaavaa porukkaa tänne töihin. Koulutusohjelma on hyvä esimerkki siitä, miten työllisyyttä voi edistää suhteellisen pienin panostuksin huomioiden sekä hakijoiden että yritysten tarpeet”, kertoo Visma Consultingin tuotekehityspalvelut -yksikön liiketoimintajohtaja Tommi Laitinen.

Sarasen Business Manager Mirja Hosionaho nostaa esille erityisesti alueellisen yhteistyön voiman:

“Tällainen RekryKoulutus on konkreettinen esimerkki, miten mahtaviin tuloksiin päästään yhdistämällä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden ratkaisut paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Autoimme yhdessä yritystä kasvamaan ja työnhakijat uudelle toimialalle”, summaa Hosionaho.

Poikkeusajasta huolimatta koulutusohjelma saa hyvää palautetta

Koulutusohjelma järjestettiin poikkeusajan takia lähes täysin etäopiskeluna ja etätyöolosuhteissa.

“Erityisesti haluan korostaa osallistujien motivaatiota oppia uutta ja sitoutua opiskeluun ohjelman aikaisista hankalista poikkeusoloista huolimatta.Tämä ei ole ollut helppoa aikaa, ja juuri se erityisesti korostaa saavutettujen tulosten laatua”, sanoo Visma Consultingin Laitinen.

Palautekyselyn perusteella ohjelma oli osallistujien mielestä onnistunut. Kaikki ohjelman suorittaneet antoivat koulutusohjelmalle vähintään hyvän yleisarvosanan. Myös Vismalla ollaan tyytyväisiä työssäoppimisen tuloksiin.

“Koulutusohjelman päätavoite oli oppiminen, mutta sen lisäksi osallistujat saivat luotua jotain sellaista, josta on myös firmalle lisäarvoa tulevaisuudessa. Uskon, että jokaisella harjoittelijalla on nyt hyvät eväät lähteä edistämään uraa ohjelmistoalalla“, kertoo Visma Solutionsin tuotekehityksen johtaja Ville Vähä-Nuuja.

Ohjelmalle harkitaan jatkoa

Erinomaisten tulosten ja palautteen myötä Vismalla harkitaan koulutusohjelmalle jatkoa:

“Näemme koulutusohjelman oppilaitosyhteistyötä ja suorarekrytointia täydentävänä rekrytointikanavana. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön sekä koulutusohjelmasta saatuun palautteeseen. Jäämme suunnittelemaan ohjelmalle jatkoa”, summaa Visma Consultingin Laitinen.

Lisätietoa koulutusohjelmasta löytyy Sarasen verkkosivuilta >>

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.