Meillä työskentely

Mitkä ominaisuudet tekevät huippumyyjän? Asiantuntijat kertovat menestyksen avaimia myyntityöhön

2 min luku | 17.5.2023

Huippumyyjäksi kasvaminen vaatii erilaisten taitojen lisäksi oikeanlaista asennetta, intohimoa ja itsensä jatkuvaa kehittämistä. Tässä blogissa Visma Solutionsilla myynnin parissa työskentelevät asiantuntijat kertovat työssään menestyvän myyjän keskeisistä ominaisuuksista ja antavat vinkkejä kehittymiseen.

Myyjän osaaminen kehittyy tekemällä

Vanha viisaus sanoo, että työ tekijäänsä opettaa. Tämän saman allekirjoittavat myös Visma Solutionsin huippumyyjät. Lisäksi myyjän reflektointikyky sekä omien virheiden ja onnistumisten kautta oppiminen nousevat esiin myynnin asiantuntijoiden vastauksissa.

Myyntiä oppii vain sitä tekemällä ja asiakkaiden kanssa keskustelemalla sekä ongelmia ratkomalla. Oppaita ja perehdytyksiä voi käydä loputtomasti, mutta todellinen kehittyminen tapahtuu siinä vaiheessa kun kädet on savessa.

– Suvi Arola, Sales Specialist, Netvisor Direct Sales

Huippumyyjäksi oppii toistojen kautta sekä reflektoimalla taaksepäin, kuten mitkä asiat ovat auttaneet hyviin tuloksiin ja mitkä syyt ovat johtaneet kauppojen kaatumiseen.

– Pauliina Herrala, Partner Manager, AO Sales

Toistojen ja hyvän itsetuntemuksen kautta oppii huippumyyjäksi. Kukaan ei ole seppä syntyessään. Kahdeksanvuotiseen ratkaisumyyjän uraani on sisältynyt paljon virheitä ja rakentavaa palautetta. Se on täysin itsestään kiinni, miten niihin suhtautuu. Minulle itselleni ne ovat olleet parhaita mahdollisia oppimiskokemuksia.

– Veli Hämäläinen, Service Manager, PSA Direct Sales

Huippumyyjäksi kehitytään ajan kanssa ja nöyrällä työnteolla. Jatkuva oppiminen on kaikki kaikessa, ja omaa myyntiä sekä sen tehokkuutta pitää pyrkiä jatkuvasti kehittämään. Kovat tulokset piilevät pitkäjänteisen työn takana. Siksi on myös tärkeää uskoa prosessiin ja tykätä omasta työstään.

– Petteri Tuovinen, Sales Specialist, Visma Sign Direct Sales

Kannattaa myös seurata muiden myyjien työskentelyä ja poimia sieltä itselleen sopivat asiat käyttöönsä, sillä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen.

– Antti-Matias Kajaala, Sales Specialist, Netvisor Direct Sales

Huippumyyjä omistautuu työlleen, mutta ei anna sille koko elämäänsä

Useilla ihmisillä saattaa olla sellainen mielikuva, että myyjä omistautuu ainoastaan työlleen ja tekee töitä kellon ympäri.

On totta, että usein osaavan myyjän ominaisuuksiin kuuluu korkea resilienssi eli sietokyky epävarmuutta kohtaan, ja myyjä tekee paljon suorituksia ja on muutenkin aktiivinen toimija. Hektisyys ja pitkät työpäivät ovat ammatissa tavallisia, mutta todellinen myynnin ammattilainen pyrkii tasapainoiseen elämään työn ja vapaa-ajan kanssa.

Usein oletetaan että myyjät työskentelevät 24/7. On täysin mahdollista, että huippumyyjä kykenee noudattamaan (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta) tavallisen työpäivän rytmiä. Itse työskentelen lähinnä arkisin klo 8?16, ja saan silti työni todella hyvin tehtyä. Huippumyyjällä saa olla muutakin elämää kuin työ. Hyvä kuitenkin muistaa, että toisinaan työssä tarvitaan hieman joustoa ja joskus on pitkiä päiviä. Nämä saa kuitenkin helposti otettua takaisin toisessa hetkessä. Tärkeintä on itse huolehtia omasta ajastaan.

– Suvi Arola, Sales Specialist, Netvisor Direct Sales

Huippumyyjä on tehokas ja keskittää resurssinsa fiksusti. Huippumyyjä myös valmistautuu tapaamisiin huolella sekä aidosti kiinnostuu asiakkaiden tarpeista. Työskentelytyyli on asiantuntevaa, energistä sekä luottamusta herättävää.

– Petteri Tuovinen, Sales Specialist, Visma Sign Direct Sales

Tiivistettynä huippumyyjät tekevät perusasioita paljon ja laadukkaasti.

– Antti-Matias Kajaala, Sales Specialist, Netvisor Direct Sales

Huippumyyjän työskentelyyn kuuluvat pitkäjänteisyys, sinnikkyys, monikanavaisuus, kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen, oman toimintatavan löytäminen sekä tarvittaessa sen muuttaminen olosuhteiden muuttuessa. Viikoittain tulee kysyä itseltään, teenkö oikeita asioita oikeaan aikaan.

– Toni Närväinen, Product Specialist, Netvisor Direct Sales

Huippumyyjä erottuu hyvästä myyjästä asiakasrajapinnassa panostamalla asiakaskokemukseen. Parhaimmillaan asiakaskokemus on huipputasoa. Silloin myyjän ei aina edes tarvitse itse tarttua puhelimeen jatkosoiton merkeissä, vaan asiakas tekee itse aloitteen jatkon suhteen.

– Veli Hämäläinen, Service Manager, PSA Direct Sales

Huippumyyjän ominaisuudet

Myyjänä menestyminen vaatii tiettyjä ominaisuuksia ja vahvuuksia. Se ei ole vain taitoja, vaan myös asennetta ja intohimoa työtään kohtaan.

1. Kuuntelu- ja viestintätaidot

Huippumyyjä on mestari viestinnässä. Hänellä on kyky selittää tuotteita tai palveluita selkeästi ja houkuttelevasti asiakkaille. Osaava myyjä ei vain puhu, vaan hän ennen kaikkea kuuntelee asiakkaita. Tämä auttaa myyjää ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja vastaamaan niihin asiakkaan saama hyöty edellä.

Huippumyyjä ymmärtää asiakasta ja puhuu asiakkaan kanssa “samaa kieltä”. Esimerkiksi tunnistaa, että kannattaako asiakkaan kanssa puhua perusasioista vai teknisistä yksityiskohdista.

– Antti-Matias Kajaala, Sales Specialist, Netvisor Direct Sales

2. Myyntihenkisyys ja sitkeys

Menestyvä myyjä on myyntihenkinen ja sitkeä. Hänellä on vahva halu menestyä työssään ja hän näkee haasteet mahdollisuuksina. Huippumyyjä ei lannistu vastoinkäymisistä, vaan käyttää niitä oppimiskokemuksina ja motivointitekijöinä. Hän uskoo itseensä ja omaan kykyynsä saavuttaa myyntitavoitteet.

3. Empatia ja asiakaslähtöisyys

Hyvä myyjä ymmärtää, että asiakkaat ovat kaiken perusta. Hän on empaattinen ja osaa asettua asiakkaan asemaan. Tämä auttaa luomaan vahvan asiakassuhteen ja antamaan asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Myynnin ammattilainen ei vain myy, vaan hän pyrkii auttamaan asiakkaita saavuttamaan heidän tavoitteensa.

Huippumyyjä aidosti kuuntelee asiakkaan tarpeita ja tarjoaa heidän ongelmiinsa ratkaisua. Huippumyyjällä on myös hyvät ongelmanratkaisukyvyt ja kyky sopeutua muutoksiin.

– Pauliina Herrala, Partner Manager, AO Sales

4. Asiantuntijuus, itseluottamus ja oma persoona

Kokenut myyjä on itsevarma ja luottaa omaan osaamiseensa. Hänellä on vahva usko siihen, että hän pystyy tuomaan arvoa asiakkailleen ja ratkaisemaan heidän ongelmiaan. Tämä heijastuu hänen esiintymisessään ja vuorovaikutuksessaan asiakkaiden kanssa. Oman persoonan esiin tuominen ja asiantuntijuus auttavat huippumyyjää rakentamaan luottamusta asiakkaiden keskuudessa.

Luottamusta on vaikea voittaa, mutta helppo hävitä, joten sosiaalinen tilannetaju ja rehellisyys ovat huippumyyjälle erityisen tärkeitä piirteitä.

– Veli Hämäläinen, Service Manager, PSA Direct Sales

5. Tavoitteellisuus ja jatkuva halu kehittyä

Huippumyyjä asettaa itselleen korkeat tavoitteet ja pyrkii jatkuvasti kehittymään. Hän on innokas oppimaan uusia myyntitekniikoita, seuraamaan alan trendejä ja kehittämään ammattitaitoaan. Työssään menestyvä myyjä ei tyydy keskinkertaisuuteen, vaan pyrkii aina olemaan paras versio itsestään.

6. Hylkäämisen sietokyky

Myynnin ammattilainen ymmärtää, että myyntityössä kohtaa myös hylkäystä. Hän ei kuitenkaan anna periksi, vaan käsittelee hylkäykset oppimiskokemuksina ja jatkaa eteenpäin. Huippumyyjä ymmärtää, että jokainen hylkäys vie häntä lähemmäksi onnistumista, ja hän oppii jatkuvasti parantamaan työskentelytapaansa.

Nämä ovat vain muutamia huippumyyjän tärkeimmistä ominaisuuksista ja vahvuuksista. On tärkeää muistaa, että jokainen myyjä voi kehittää näitä ominaisuuksiaan ja vahvuuksiaan jatkuvan harjoittelun, oppimisen ja kokemuksen kautta.

Työ myyjänä on jatkuva kasvuprosessi. Kokeneet myyjät ymmärtävät tämän, ja siksi pyrkivät jatkuvasti kehittymään entistä paremmiksi työssään.

Muista, että jokainen myyjä on ainutlaatuinen, ja sinulla on omat vahvuutesi, jotka voivat auttaa sinua menestymään myyntityössä.

Haluatko olla yksi huippumyyjistämme loistavassa tiimissä?

Huippumyyjä uskaltaa haastaa niin asiakasta kuin kollegoitaan, mutta ei kuitenkaan yritä olla yksin sankari. Loistaakseen huippumyyjä usein tarvitsee ympärilleen myös muita huipputekijöitä, ja hän saa parhaimmillaan myös ympärillään olevat ihmiset loistamaan entistä kirkkaampina.

– Veli Hämäläinen, Service Manager, PSA Direct Sales

Minna Hirvonen

Minna Hirvonen työskentelee Visma Solutionsin sisältömarkkinoinnissa. Minna arvostaa hyödyllisiä ja informatiivisia tekstisisältöjä. Siksi hän päätyi sisällöntuottajaksi jo vuonna 2004, jotta tiedonnälkäiset löytävät vastauksia digitaalisista kanavista.