Uutiset

Suomalaisten yritysten digitalisoituminen kiihtyy – Visma Solutions kasvoi 26 %

2 min luku | 10.3.2020

Taloushallinto-ohjelmisto Netvisorin myynnin voimakas lisääntyminen nosti lappeenrantalaisen ohjelmistoyhtiö Visma Solutionsin kasvun uuteen ennätykseen. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuonna lähes 60 miljoonaan euroon, kasvuprosentin ollessa yhtiön historian suurin, 26 prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat uudet tuotejulkaisut, Netvisor tilitoimistokumppaneiden myynnin vahvistuminen edelleen ja markkinaosuuden kasvattaminen suuremmissa yrityksissä.

Visma Solutionsin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 ennätystahtia. Uusia työntekijöitä palkattiin vuoden aikana noin 80 ja vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 240. Heistä noin 40 prosenttia työskentelee tuotekehityksessä.

– Tämä on ollut erinomainen saavutus koko henkilöstöltä. Olemme kasvaneet nopeasti, rekrytoineet paljon uusia ihmisiä, tuoneet uusia palveluita markkinoille ja samanaikaisesti parantaneet asiakastyytyväisyyttä. Sen on mahdollistanut positiivinen, ketterä ja tavoitteellinen toimintakulttuuri, kertoo toimitusjohtaja Jussi Pekkala.

Netvisor merkittävin kasvun tekijä

Visma Solutionsin liikevaihdosta merkittävin osa tulee taloushallinto-ohjelmisto Netvisorin kautta. Netvisor on suomalaisten taloushallinnon ohjelmistojen markkinajohtaja. Netvisorin liikevaihto kasvoi viime vuonna 31 prosenttia. Myös asiakasmäärä jatkoi voimakasta kasvua.

Ilahduttavaa on, että Netvisorin kasvu perustuu loppuasiakkaiden taloushallinnon automatisointiin ja he käyttävät järjestelmää kuten sitä on suunniteltu käytettävän. Netvisorin asiakaskoko on kasvanut ja yhä suuremmat organisaatiot valitsivat Netvisorin taloushallinnon järjestelmäkseen.

– Netvisorin hyvän kasvun perustana on ollut se, että ohjelmiston käyttäjien vaatimukset ja sen ominaisuudet ovat kohdanneet. Loppuasiakkaat vaativat taloushallinnosta automaatiota, tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä päätelaitteesta riippumatta. 2019 toteutettu Netvisorin hinnoittelu-uudistus vauhditti omalta osaltaan kasvua, toteaa Visma Solutionsin tuotejohtaja Janne Lyytikäinen.

Samanaikaisesti pienet organisaatiot lisäsivät automaatiota taloushallinnossaan. Netvisor hyötyi onnistuneesta tulorekisteri-projektista ja palkka-asiakkaiden määrä ylitti ennusteet.

Visma Solutionsin kumppanitilitoimistojen määrä jatkoi kasvua. Vuoden lopussa heitä oli lähes 500. Kumppanitilitoimistojen liiketoiminnan kasvu jatkui todella vahvana, ja se oli huomattavasti nopeampaa kuin alalla keskimäärin. Tilitoimistot ovat yksi Visma Solutionsin merkittävimmistä yhteistyökumppaneista. Heidän kanssaan tehdään jatkuvaa yhteistyötä sekä Netvisorin tuotekehityksessä että tilitoimistoalan uudistamiseksi.

Laajentuminen Pohjoismaihin jatkui

Visma Solutions Oy:n asiantuntijaorganisaatioille tarkoitetut toiminnanohjausjärjestelmät (PSA) Severa ja ValueFrame jatkoivat myös kasvu-uralla. Molemmat palvelut kasvoivat PSA-markkinaa nopeammin. Severan kasvua on vauhdittanut etenkin uusittu käyttöliittymä sekä myynnin lisääntyminen muissa Pohjoismaissa. ValueFrame puolestaan sai yhä vahvemman jalansijan suurten asiantuntijaorganisaatioiden ja lukuisten tilitoimistojen toiminnan- ja palvelunohjausratkaisuna.

Suomalaisten organisaatioiden digitalisoituminen näkyy etenkin sähköisten allekirjoitusten ja verkkopalkan merkittävässä kasvussa. Enemmistö suomalaisista sai vuonna 2019 palkkalaskelmansa verkkopalkkana. Visma Signin asiakkaiden ja sähköisten allekirjoitusten määrä jatkoivat voimakasta kasvua. Signin asiakasmäärä nousi yli 10 000:een.

– Etenkin yritysten välisessä liiketoiminnassa sähköinen allekirjoitus on saanut pysyvän aseman sen helppouden ja nopeuden ansiosta. Uskomme, että vuonna 2020 tulee tapahtumaan vielä merkittävämpi muutos sähköisten allekirjoitusten kehityksessä. Niistä tulee normaali osa sopimusprosessia, toteaa Lyytikäinen.

Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja kehittääksemme loppukäyttäjien tarpeet huomioivia palveluita.

Viime vuosina alkanut kehitys laskuliikenteen sähköistymisessä jatkui vuomakkaana vuonna 2019. Verkkolaskusta on tullut selkeästi yleisin tapa välittää laskuja yhtiöiden välillä. 1.4.2020 voimaan astuva verkkolaskulaki tulee entisestään vauhdittamaan laskutuksen sähköistymistä.

Verkkolaskutuspalvelu Maventan asiakasmäärä nousi viime vuonna lähes 300 000:een, joista suomalaisia yhtiöitä on runsaat 80 000 ja loput tulevat muista Pohjoismaista. Maventan kasvua on vauhdittanut uusi saatavien hallinnan lisäpalvelu, joka on otettu markkinoilla hyvin vastaan.

Näkymät vuodelle 2020 ovat erinomaiset. Suomalaiset organisaatiot ovat vauhdilla siirtymässä käyttämään automaatiota.

– Asiakkaat vaativat sähköisiltä ohjelmistoilta monipuolisuutta sekä laajaa liitettävyyttä. Me Visma Solutionsilla olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja kehittääksemme loppukäyttäjien tarpeet huomioivia palveluita, Pekkala tiivistää.

Ani Rumpu

Ani Rumpu on sisällöntuottaja Visma Solutionsin markkinoinnissa. Pitkän linjan journalisti uskoo, että markkinoinnissakin totuus päihittää kaunopuheet.