Meillä työskentely

Pysyvä yhteys myös virtuaalisesti – Visma Fellowship- mentorointiohjelma etänä

2 min luku | 8.7.2020

Mentorointiparin yhteyden muodostuminen sekä mentoroinnissa onnistuminen voi olla toisinaan haastavaa. Vaikeusastetta saattaa lisätä entisestään se, että mentorointi täytyy tehdä täysin virtuaalisena.

Koska tänä vuonna fyysisiä tapaamisia on pyritty minimoimaan, on myös Visma Solutionsin mentorointiohjelma, Visma Fellowship, toiminut etänä.

Visma Fellowship on opiskelijoille suunnattu mentorointiohjelma, jonka tarkoituksena on tarjota näkemystä, sparrausta ja verkostoitumista kokeneen ammattilaisen kanssa. Tavoite on auttaa opiskelijoita selventämään mielessä pyöriviä ajatuksia tulevaa työuraa ja ammatillista kehittymistä varten.

 Etämentoroinnissa onnistuminen voi antaa uutta inspiraatiota mentorointijaksoon.

Mitä etämentoroinnissa täytyy ottaa huomioon?

Etämentoroinnissa yhteysongelmia voi olla muuallakin kuin internetyhteyksissä. Haasteet ovat kuitenkin selätettävissä ja etämentoroinnissa onnistuminen voi antaa uutta inspiraatiota mentorointijaksoon.

Itseasiassa se, että mentorointipari pääsee keskustelemaan myös etänä virtuaalisesti, mahdollistaa rikkomaan geograafisia rajoja, joka helpottaa juuri sopivan mentorointiparin löytymisessä.

Itseasiassa se, että mentorointipari pääsee keskustelemaan myös etänä virtuaalisesti, mahdollistaa rikkomaan geograafisia rajoja, joka helpottaa juuri sopivan mentorointiparin löytymisessä. 

Niinkuin monessa muussakin asiassa, myös etämentoroinnin kohdalla täytyy valita juuri kyseistä mentorointiparia hyödyttävät keinot ja työkalut. Näitä ovat kommunikointiin tarkoitetut työkalut, mutta myös abstraktimmat keinot ja välineet, joilla keskustelu ja koko mentorointi on mahdollista saada pintaa syvemmälle.

Kommunikointiin tarkoitettuja työkaluja on valtavasti. Visma Solutionsilla on käytössä monenlaisia välineitä kommunikoinnin tueksi, joita mentorit voivat hyödyntää Visma Fellowshipin aikana. Parit voivat tavata virtuaalisesti esimerkiksi Google Meetsissä tai työstää ajatuskarttoja yhdessä Googlen Jamboardiin.

Kommunikaation sujuminen myös etänä

Kommunikaatiovälineiden lisäksi yhteydenpitoa kannattaa suunnitella etukäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että sovitaan, kuinka usein halutaan tavata ja aina sovitaan uusi tapaaminen edellisen loppumetreillä.

Visma Fellowshipissä mentorointiparia tuetaan aina, kun he sitä tarvitsevat. 

Tärkeää on myös muistaa kuunnella. Mentoroinnissa on tarkoitus auttaa ja oppia mentoroitavalta, minkä vuoksi kuuntelu on avainasemassa. Oma vinkkini mentoroitaville onkin: kuuntele ja ymmärrä ensin, vastaa vasta sitten. Älä siis innostu aiheesta niin paljon, että tapaamisesta tulee yksinpuhelu.

Mentorointiparin kannattaa hyödyntää myös ulkopuolista apua, jotta heidän on mahdollista pysyä yhdessä samalla radalla tilanteesta riippumatta. Visma Fellowshipissä mentorointiparia tuetaan aina, kun he sitä tarvitsevat.

Mentoroinnin tukeminen Visma Fellowshipissä

Mentoreille Visma Fellowshipissä on tarjottu mahdollisuus olla mukana yhteisessä keskusteluryhmässä, jossa he voivat vaihtaa ajatuksiaan ja keskustella uusista ideoista mentorointiin liittyen. Lisäksi niin mentoroijille kuin mentoroitaville on kuitenkin tarjolla myös yhteisiä verkostoitumis- ja oppimishetkiä, Get2Gethereita .

Visma Fellowshipin Get2Gethereissä on tarkoitus tukea mentorointipareja, mutta tarjota myös uusia näkökulmia ja oppeja erilaisten puheenvuorojen avulla. Näin voimme luoda mentorointiparien välile uutta keskusteltavaa ja ajatuksia, joita voi käydä läpi myöhemmin yhdessä.

Sillä ei siis ole väliä, kuinka mentorointi varsinaisesti tapahtuu. Kaikista tärkeintä on tehdä siitä juuri mentorointiparille luontainen, jotta tuloksia on mahdollista saada aikaiseksi ja keskustelu siirtyy pintaa syvemmälle. 

Miten Visma Fellowship on onnistunut tänä vuonna?

Yleisesti ottaen mentorointi on onnistunut Visma Fellowshipissä etänäkin, kiitos mentorointiparien aktiivisuuden. Koska haluamme olla innovatiivisia ja Visma Fellowship on onnistunut niin kasvotusten kuin etänäkin, suosittelemme mentorointipareja kokeilemaan erilaisia tapoja mentoroinnille. Ehkäpä etäkävelylenkit voisivat olla hedelmällinen tapa käydä läpi tulevaisuuden haasteita?

Sillä ei siis ole väliä, kuinka mentorointi varsinaisesti tapahtuu. Kaikista tärkeintä on tehdä siitä juuri mentorointiparille luontainen, jotta tuloksia on mahdollista saada aikaiseksi ja keskustelu siirtyy pintaa syvemmälle.

Vaikka etämentorointi onkin sujunut mallikkaasti Visma Fellowship-mentorointiohjelmassa tänä vuonna, toivomme, että pääsisimme myös tapaamaan ja verkostoitumaan kasvotusten!

Mukaan Visma Fellowshipiin?

Visma Fellowshipissä mentoreina toimivat Visma Solutionsin omat asiantuntijat, jotka pystyvät auttamaan erityisesti, jos urasuuntasi liittyy esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun, ohjelmistokehitykseen tai johtamiseen.

Jos siis tuntuu, että tarvitset ulkopuolista apua, mentoroijaa, auttamaan pohtimaan tilannettasi, ole kuulolla, Visma Fellowship on tulossa uudestaan! Iloisia mentorointihetkiä myös nykyisille mentorointipareille!

Lue lisää Visma Fellowship-mentorointiohjelmasta >>

Blogin kirjoittaja, Jutta Karjalainen, toimii Visma Solutionsilla People & Culture-tiimissä HR-Traineena. Visma Fellowshipissä Jutta toimii avustavana kätenä mentorointiohjelman järjestämisessä.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.