Meillä työskentelySummer Trainee

Summer in Solutions 2023 – Uusia kokemuksia myynnin parissa

2 min luku | 31.7.2023

In English

Summer in Solutions 2023 -blogisarjassa päästään tutustumaan Visma Solutionsin kesätyöntekijöihin markkinoinnista, myynnistä ja tuotekehityksestä. Visma Solutions on mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa ja blogisarjassa kesätraineet kertovat omia kokemuksiaan kesän ajalta. 

Toisessa blogissa pääsemme kuulemaan Sales Trainee Kallen ajatuksia työnteosta sekä siitä, kuinka hän päätyi hakemaan juuri tätä työpaikkaa ja miten prosessi kokonaisuudessaan sujui. Kalle opiskelee viimeistä vuotta Turun ammattikorkeakoulussa tradenomiksi. Opintojen loppuvaiheessa olikin selvää, että hän halusi oman alan työpaikan ja mahdollisuuden jatkaa töitä kesän jälkeen.

Sales Traineen työnkuva vaikutti todella houkuttelevalta ja työtehtävät osuivat omiin mielenkiinnon kohteisiin. Lisäksi olin kuullut Vismasta paljon hyvää jo ennen hakemista, mikä osaltaan helpotti päätöstä.

Hakuprosessi oli Kallen mielestä todella ammattimainen, rehellinen ja reilu. Hän oli koko ajan perillä missä mennään, mitä tapahtuu seuraavaksi ja minkälaisella aikataululla edetään. Vaikka prosessi oli melko monivaiheinen ja osaltaan jopa jännittävä, auttoi Vismasta ja rekrytoivista henkilöistä välittyvä positiivinen tunnelma rentoutumaan.

Aikaisempi kokemus auttoi töiden alussa

Kallelle myyntityöt olivat ennestään tuttuja, mutta hyppy B2B-maailmaan tuli uutena. Töiden alussa hyvä perehdytys varmisti kuitenkin sen, että hommia pääsi tekemään rennolla otteella heti alusta alkaen. “Hyvin hoidetun rekryprosessin myötä oli helppo tulla taloon. Töiden alussa opittavaa riitti, mutta infoa jaoteltiin eri päiville, mikä kevensi kuormaa. Perehdytys oli selkeä ja rento sekä kynnys kysyä olematon; nämä asiat tukivat omaa oppimista ja helpottivat töihin kiinni pääsyä.”

Traineille annettava vastuu omien projektien hoitamisesta sekä yleinen luottamus ovat olleet todella hienoa.

Töiden aloitus ajoittui kesäkuun alkuun ja jo ensimmäisten päivien aikana Kalle tunsi olonsa tervetulleeksi sekä kuuluvansa porukkaan. Kun tärkeimmät käytännön asiat oli käyty läpi perehdytyksessä, oli aika hypätä suoraan syvään päätyyn ja aloittaa tutustuminen työtehtäviin. “Päivittäiset tehtäväni pyörivät laajalti myynnin parissa, sillä kuulun Sales Development -tiimiin. Pääasiallinen tehtäväni on varata tapaamisia suoramyyjille, eli toisin sanoen herättää asiakkaan kiinnostus ja kartoittaa tarvetta.” 

Paljon positiivisia yllätyksiä

Jokainen trainee saa Visma Solutionsilla kesän ajaksi omia projekteja, joita työstämällä pääsee näyttämään osaamistaan sekä kehittämään taitojaan. Tehtävät ovat usein tarkoituksellisesti haastavia, sillä itse tekemällä ja oivaltamalla oppii parhaiten. Onnistumisen tunne valmistuneen projektin jälkeen on isosti motivoiva tekijä.

Kallen mielestä juuri työssä annettavat haasteet sekä oma vastuu ovat yllättäneet positiivisesti. Yllätyksenä tulivat myös työsuhde-etuihin kuuluva laaja juoma- ja välipalavalikoima sekä Helsingin toimistolta löytyvä leuanvetotanko. “Täytyy sanoa, että työkaverit ja ilmapiiri ovat olleet parasta tähän mennessä. Vastuu ja luottamus, joista aiemmin mainitsin, ovat olleet tosi hienoja juttuja. Ei ole itsestäänselvyys, että kesätraineena pääsee tekemään vastuullisia hommia ja haastamaan itseään.”

Summer in Solutions -blogisarjaa kirjoittavat markkinoinnin kesätraineet, Joona Lanu ja Joel Raavo

Lue myös: Mitkä ominaisuudet tekevät huippumyyjän? Asiantuntijat kertovat menestyksen avaimia myyntityöhön

In English

In the Summer in Solutions 2023 blog series, we get to know the summer employees of Visma Solutions in marketing, sales, and product development. Visma Solutions is participating in the Responsible Summer Job -campaign, and in this blog series, the summer trainees share their own experiences from the summer. 

In the second blog post, we get to know Sales Trainee Kalle’s thoughts on working and how he ended up applying for this particular position, as well as his overall experience with the application process. Kalle is in his final year of business studies at Turku University of Applied Sciences. As his studies are soon coming to an end, it was clear that he wanted a job that is close to his interests and comes with the opportunity to continue working after the summer.

The Sales Trainee’s job description seemed really appealing, and the tasks aligned with my areas of interest. Additionally, I had heard a lot of positive things about Visma before applying, which also made the decision easier.

Kalle found the application process to be very professional, honest, and fair. He was always kept informed about the progress, what would happen next, and the overall timeline. Although the process was quite multi-stage and somewhat exciting at times, the positive atmosphere conveyed by Visma and the recruiting personnel helped him relax.

Previous experience helped at the beginning of the job

Sales was already familiar to Kalle, but transitioning to the B2B world was new. However, a good onboarding process ensured that he could approach his tasks with ease right from the start. “Thanks to a well-handled recruitment process, it was easy to join the company. There was a lot to learn in the beginning, but the information was spread over different days, which lightened the load. The onboarding was clear, relaxed, and there was no hesitation to ask questions; these factors supported my learning and made it easier to get into the work.”

The responsibility given to trainees for managing their own projects and the general trust among colleagues have been really great.

The job started at the beginning of June, and within the first few days, Kalle felt welcomed and a part of the team. Once the essential practical matters were covered during the onboarding, it was time to dive straight into getting acquainted with the tasks. “My daily tasks revolve broadly around sales, as I belong to the Sales Development team. My main task is to book appointments for direct salespeople, in other words, to spark customer interest and assess their needs.”

Plenty of positive surprises

At Visma Solutions, each trainee gets their own projects for the summer, through which they can demonstrate their skills and develop themselves. The tasks are deliberately challenging, as learning through doing and discovering is the best way to grow. The sense of achievement after completing a project is a major motivating factor.

Kalle was positively surprised by the challenges and responsibilities given in his work. He also discovered unexpected perks, such as a wide range of beverages and snacks as part of the employment benefits, as well as a pull-up bar in the Helsinki office. “I must say, the colleagues and the work atmosphere have been the best so far. The responsibility and trust, which I mentioned earlier, have been really fantastic. It’s not taken for granted that as a summer trainee, you get to take on responsible tasks and challenge yourself.”

The Summer in Solutions blog series is written by the marketing summer trainees, Joona Lanu and Joel Raavo.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.