Summer Trainee

Life in Solutions 2019 – Vastuullinen kesätyö Vismalla

2 min luku | 12.6.2019

Tänäkin kesänä Visma Solutionsille palkattiin useita osaavia nuoria Summer Trainee -ohjelmaan. Yhteensä harjoittelijoita on 14 neljässä eri tiimissä; markkinoinnissatuotekehityksessäasiakaspalvelussa sekä myynnissä. Trainee-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden hankkia alan kokemusta, oppia uutta ja haastaa itseään. Visma Solutionsilla pääsee näkemään millaista on arki isossa pilvipalvelufirmassa.

Onnistunut rekrytointiprosessi lähtee avoimuudesta

Visma Solutions on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, johon osallistuessaan yritykset sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen. Kampanjan tarkoituksena on tehdä kesätyökokemuksesta mahdollisimman onnistunut, niin työnantajan kuin työntekijänkin kohdalla. Ensimmäinen periaatteista on hyvä hakijakokemus. Tämä viittaa muunmuassa siihen, että hakijat pidetään rekrytointiprosessissa ajan tasalla. Visma Solutionsilla rekrytointiprosessissa huomioidaan jokainen hakija.

– Tavoitteena oli houkutella yritykseen kasvavia talentteja eri osastoihin ja tiimeihin. Jo hakuilmoituksessa pyrittiin kertomaan mitä odotuksia meillä on hakijalle, sekä vastavuoroisesti mitä hakija saa meiltä yrityksenä. Pyrimme alusta asti myös siihen, että hakuprosessi olisi mahdollisimman avoin ja nopea. Haastattelut pyrittiin hoitamaan mahdollisimman nopealla aikataululla ja toivomme että onnistuimme esimiesten kanssa myös luomaan niihin avoimen ja rennon ilmapiirin, rekrytointiprosessista vastannut Inka Lampinen kertoo.

Omat projektit ja tavoitteet

Toinen hyvän kesätyön periaatteista on se, että uran alussa olevat nuoret pääsevät tekemään mielekästä työtä. Visma Solutionsilla harjoittelijat palkataan aina tarpeeseen, ja he pääsevät itse vaikuttamaan työtehtäviinsä. Esimerkiksi minulta kysyttiin heti toisena työpäivänä, mitä itse haluaisin tehdä ja oppia kesän aikana – oikeastaan, tätä kysyttiin jo työhaastattelussa. Työntekijöitä kuunnellaan, ja kaikille annetaan sopivassa määrin vapautta ja vastuuta. Omat mielenkiinnon kohteet saa sekä kannattaa tuoda täällä esille, sillä juuri työntekijöiden uteliaisuus ja intohimo ovat tärkeitä tekijöitä Visma Solutionsin menestyksen takana.

– Työ on mielekästä, koska se on haastavaa ja siinä pääsee näkemään läheltä suomalaisten yritysten tilanteita ja tarpeita. Työni tarkoitus on meidän oman myynnin tehostamisen lisäksi parantaa suomalaisten yritysten taloushallinnon hoitoa ja tätä kautta lisätä myös heidän tehokkuuttaan, pohtii myynnin trainee Santeri Korkee.

Kaikella mitä täällä tehdään, on tarkoitus. Mielestäni parasta on se, että en oikeastaan tuuraa ketään, vaan sain käsiini ihan omat projektini. Minun ei siis tarvitse hoitaa jonkun toisen hommia ja yrittää pysyä niissä mukana, vaan minulla on omat, henkilökohtaiset tavoitteeni. Tavoitteiden kautta on puolestaan määritelty syyt sille, miksi asioita lähdetään tekemään. Tässä korostuu työn merkityksellisyys.

Mentorit tukena ja turvana

Kolmas periaate koskee perehdyttämistä ja ohjaamista. Visma Solutionsilla jokainen trainee saa sekä nimetyn mentorin että ohjaajan. He yhdessä suunnittelevat, mitä kukin trainee lähtee tekemään ja auttavat hänet alkuun hommissa. Kävin itse mentorini ja ohjaajani kanssa keskustelut sekä yhdessä että erikseen heti töiden alettua. Perehdytyksen myötä oli helppo saada heti kiinni työtehtävistä, eikä avun pyytämistä tarvitse täällä pelätä.

– On hyvä, että jokaisella traineella on oma mentori, joka opastaa alussa asioiden kanssa. Mentorin kanssa ollaan käyty yhdessä läpi yleisiä asioita kuten työtuntien kirjauksia tai poissaoloja. Tämän lisäksi mentori auttaa päivittäin jos tulee jotain kysyttävää, kuvailee asiakaspalvelun trainee Olivia Rossi.

Tasavertainen osa tiimiä

Visma Solutionsilla jokainen trainee on tasavertainen tiimin jäsen. Minut otettiin alusta asti kaikkiin tapaamisiin mukaan, työpisteeni on samanlainen kuin muillakin ja mielipidettäni kysytään ja arvostetaan siinä missä muidenkin. Neljäs vastuullisen kesätyön periaate onkin oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. Ennen kun aloitin työni Visma Solutionsilla, olin lukenut hyvästä ilmapiiristä toimistolla ja jo kahdeksatta kertaa peräkkäin saadusta Great Place to Work -tunnustuksesta. Jo kolmessa viikossa olen huomannut, kuinka tämä näkyy arjessa.

– Hierarkia on matala, joten alusta asti on ollut helppo lähestyä kaikkia ja pyytää apua. Meillä on tosi hyvä ryhmähenki; kaikki ovat iloisia ja nauru raikaa konttorilla vähän väliä. Tekniset puitteet ovat myös erittäin hyvässä kunnossa, kuvailee Santeri.

Viides ja kuudes periaate ovat kohtuullinen palkka, sekä kirjallinen työsopimus ja todistus. Visma Solutionsilla kaikki traineet saavat palkkaa työn vaatimusten ja oman kokemuksen mukaisesti. Työsopimukset kirjoitettiin näppärästi Visman sähköisen allekirjoittamisen palvelussa Visma Signissa.

– Työyhteisö on ollut maineensa mukainen, eli todella ystävällinen ja kannustava. On ollut mahtavaa huomata, miten hyvin traineet otetaan täällä huomioon. Työntekijät auttavat toisiaan ja on helppo pyytää apua ja neuvoa. Työntekijöiden viihtyvyydestä välitetään aidosti, kuvailee Olivia.

Yhteistä tekemistä trainee-porukalla

Summer Trainee -ohjelmaan kuuluu kuitenkin paljon enemmän, kuin varsinaiset kampanjan vaatimukset edellyttävät. Ensimmäisillä viikoilla on esimerkiksi kesäharjoittelijoiden yhteinen Kickstart-tilaisuus, jossa jatketaan perehdytystä ja kuullaan myös nyt jo vakkareina työskentelevien, entisten kesätraineiden kokemuksia. Trainee -porukalla on helppo jutella kaikesta ja jakaa omia kokemuksiaan. Yhteinen tekeminen luo hyvää ilmapiiriä, ja antaa tilaisuuden tutustua ihmisiin eri tiimeistä. Tiedossa on myös koko yrityksen yhteistä ohjelmaa, ensimmäisenä niistä jokavuotiset kesäjuhlat.

– Olen tutustunut moneen uuteen ihmiseen, ja tämä jatkuu varmasti läpi kesän. Oman tiimin lisäksi on hyvä tavata myös Trainee-porukalla, jotta voi jakaa fiiliksiä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, kuvailee tuotekehityksen trainee Juho Kauppala.

Kesän 2019 Life in Solutions -blogisarjassa pääsemme syventymään elämään Visma Solutionsilla, ja sen myötä tutustumaan niin markkinoinnin, tuotekehityksen, asiakaspalvelun sekä myynnin maailmaan. Blogeissa tullaan esittelemään kaikki kesän traineet sekä avaamaan tarkemmin, miltä heidän työpäivänsä näyttävät.

Kesän 2019 harjoittelijoista kertovaa blogisarjaa koordinoi markkinoinnin kesätrainee, Iida Koskinen.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.