Summer Trainee

Life in Solutions 2019 – Sujuvaa työskentelyä opintojen ohella

2 min luku | 16.8.2019

Tänäkin kesänä Visma Solutionsille palkattiin useita osaavia nuoria Summer Trainee – ohjelmaan. Yhteensä harjoittelijoita on 14 neljässä eri tiimissä; markkinoinnissatuotekehityksessäasiakaspalvelussa sekä myynnissä. Tällä kertaa tarkastelussa on kesän jälkeinen aika, joka monen kohdalla tarkoittaa paluuta koulun penkille. Meillä harjoittelijat jatkavat kuitenkin usein töitä opintojen ohella osa-aikaisesti omien aikataulujen ehdoilla. Kokemuksia työskentelystä opintojen ohella kertovat Essi Kykyri, Petteri Rantamäki sekä Felix Hildén, jotka ovat kaikki aloittaneet harjoittelijoina.

“Moni jatkaa koulun ohella töitä, ja tämä on myös meidän toive ja tavoite”

Opiskelijoille halutaan tarjota mahdollisuus opiskelun ja työn sujuvaan yhdistämiseen. Opinnoista saatuja taitoja ja tietoja halutaan päästä hyödyntämään mahdollisimman nopeasti, ja tästä näkökulmasta osa-aikainen työskentely on todella joustava mahdollisuus niin opiskelijan kuin yrityksenkin näkökulmasta.

– Kesän harjoittelijoista moni jatkaa koulun ohella osa-aikaisesti, ja tämä on myös meidän toive ja tavoite. Näin ne hyvät tyypit, jotka on kesällä saatu firman sisälle kasvamaan, pysyvät meillä töissä ja näkevät meidät jatkossakin urakehitystä tukevana työnantajana, kertoo Visma Solutionsin rekrytointivastaava Inka Lampinen.

Essi ja Petteri opiskelevat kauppatieteitä, Felix puolestaan laskennallista tekniikkaa ja sivuaineena tietotekniikkaa – kaikki LUT-yliopistolla. Kaikkien työtehtävät ovat todella erilaisia, ja he kuuluvat eri tiimeihin Visman sisällä.

– Olen mukana tilitoimistojen kasvuohjelmassa. Me tavataan tosi paljon tilitoimistoja ja autetaan heitä tekemään strategisia muutoksia, suunnitellaan heille luentoja ja koulutuksia, sekä edistetään heidän asioita meidän yrityksen sisällä. Käytännössä me konsultoidaan tilitoimistoja tekemään parempaa liiketoimintaa, kertoo Junior Partner Manager Petteri.

– Teen tuotemarkkinointia meidän PSA-tuotteille, eli ValueFramelle ja Severalle. Siihen kuuluu tosi laajasti kaikkea, esimerkiksi blogien ja uutiskirjeiden kirjoittamista sekä markkinointianalytiikkaa eli hakukoneoptimointia ja maksettuja mainoksia sosiaalisessa mediassa. Mikään työpäivä ei ole samanlainen, kertoo Product Marketing Trainee Essi.

– Työskentelen data-analytiikan parissa Severalla, eli koodaushommia. Yksinkertaistettuna yritetään opettaa koneille asioita ja näin saadaan käyttäjiä tyytyväisemmiksi, kertoo Development Trainee Felix.

“Pystyin hyvin sovittelemaan työt omaan kalenteriin haluamallani tavalla”

Kaikki kolme ovat jatkaneet viime kesän jälkeen töitä koulun ohella omien mahdollisuuksiensa mukaan. Viikoittaista työmäärää on voinut myös vaihdella, jos koulussa on ollut kiireisiä jaksoja.

– Tein reilua kymmentä tuntia viikossa. Syksyn ja talven tein lähinnä sisällöntuotantoa, koska sitä oli helpointa tehdä koulun ohella. Riippui kuitenkin tosi paljon viikosta, kuinka paljon töitä tuli tehtyä. Sen suhteen täällä oltiin tosi joustavia, ja pystyin hyvin itse sovittelemaan työt omaan kalenteriin haluamallani tavalla, kuvailee Essi.

– Pyrin olemaan kaksi päivää viikosta paikan päällä. Tämän lisäksi tein hommia myös etänä. Tänä keväänä koulun ja töiden yhdistäminen on ollut helppoa, koska koulua on ollut tosi vähän, kertoo Petteri.

– Syksyllä tein yleensä yhden täyden työpäivän viikossa. Keväällä puolestaan tein kandia, joten töiden teko vähän hidastui. Silloin tulin toimistolle ehkä kerran kahdessa viikossa. Kun työ oli valmis, jatkoin taas isommilla tunneilla, kertoo Felix.

“Kun on tehnyt asioita käytännössä, tajuaa ne myös teoriatasolla paremmin”

Optimaalisessa tilanteessa opinnot tukevat töiden tekoa, ja työt tukevat opintoja. Jotta töiden ja opiskelun yhdistäminen olisi entistä helpompaa, Visma on avannut uuden sivutoimipisteen LUT-yliopiston kampukselle. Essi, Petteri ja Felix ovat yhtä mieltä siitä, että yksi yliopiston parhaita oppeja on kriittinen ja utelias ajattelutapa.

– Kun palasin kesän jälkeen kouluun, mulla oli monta kurssia liittyen siihen mitä täällä Vismalla teen. Oon oppinut koulussa strategista ja analyyttistä ajattelua, joka on täällä tärkeää. Yliopistossa ei opetella tekemään asioita käytännössä, vaan tärkeintä on se teoriapohja ja tapa ajatella, kertoo Felix.

– Kauppatieteiden opinnoista on saanut sellaista bisnes-silmää, mutta ehkä kaikista tärkeintä on ollut oppia yksittäisten asioiden sijaan projektityöskentelystä, ryhmädynamiikasta ja opiskelun mentaliteetista. Yliopisto opettaa etsimään ja janoamaan tietoa. Yliopisto tekee ihmisestä sellaisen, että haluaa oppia enemmän, kuvailee Petteri.

Työt ovat puolestaan opettanut paljon käytännön tekemisestä, ja se tukee omalta osaltaan teoreettisten asioiden hahmottamista koulussa.

– Kun on tehnyt asioita käytännössä, niin tajuaa ne myös teoriatasolla paremmin. Pystyy soveltamaan ja käsittelemään tietoa. Olen huomannut useiden harjoitustöiden kohdalla, että niitä on paljon helpompi tehdä, koska on tehnyt vastaavia asioita töissä. Vaikka projektit ovatkin siellä suhteellisen pieniä, ei niitä lähde enää suoraan koodaamaan vaan suunnittelee ja rakentaa ne huolellisemmin, kertoo Felix.

– Se on myös tosi hyödyllistä, että pystyy miettimään asioita konkreettisesti. Näin voi peilata asioita omaan elämään, eikä vain kuvitella jotakin hypoteettista firmaa. Hyvä esimerkki tästä asiasta eiliseltä: minun piti tehdä Työelämän ranskaa – kurssille tuote- ja yritysesittely ranskan kielellä. Tein esittelyn Visma Signista, kertoo Petteri.

Essi ja Petteri ovat molemmat päätyneet yhdistämään maisteriopintojensa lopputöissään eli graduissaan opinnot ja omat työt. Petteri teki työn suoraan Vismalle, ja sai käyttää sen tekemiseen viikosta kaksi työpäivää kevään ja kesän ajan. Tällaista mahdollisuutta harvat opiskelijat saavat.

– Graduni aiheena oli työnantajamielikuva. Näkökulmana työssä on se, miten näkemykset Vismasta työnantajana poikkeavat meidän työntekijöiden ja alan opiskelijoiden välillä – tutkin siis näkemysten ja kokemusten välistä eroa. Siitä saatiin paljon hyödyllistä tietoa, jonka perusteella on tehty jatkotoimenpiteistä suunnitelmaa, kertoo Petteri.

– Tutkin Growth Hackingia, sillä aloitimme viime vuoden puolella tekemään töitä markkinoinnissa sen periaatteiden mukaisesti. Kun aihe on tuttu töistä, sen ymmärtää paremmin ja siihen voi antaa enemmän omia näkökulmia, kertoo Essi

“Yhdistämällä työt ja opinnot olen oppinut toimimaan tehokkaasti”

Kaikki kolme ovat samaa mieltä siitä, että opintojen ja työskentelyn yhdistämisessä tärkeintä on priorisoida omaa ajankäyttöä. Kun tekee asiat tehokkaammin, jää myös vapaa-aikaa. Tehokas työskentelytapa on mahdollistanut myös hyvien arvosanojen ylläpitämisen.

– Töiden määrä on mennyt ihan täysin koulun ehdoilla. Arvosanat tai opintojen määrä ei ole kärsinyt yhtään, päinvastoin. Loppujen lopuksi työt kuitenkin tuovat vastapainoa opinnoille ja toisin päin. Yhdistämällä työt ja opinnot olen oppinut toimimaan tehokkaasti, eikä tule käytettyä turhaa aikaa mihinkään, kertoo Essi.

– Täällä on aina sanottu, että niin paljon saa käyttää kouluun aikaa kun on tarve. Töihin käytetty aika lähtee nimenomaan turhasta vapaa-ajasta ja tyhjän toimittamisesta, komppaa Felix.

– Kunhan tekee työnsä, ei kukaan valvo missä ja miten sen tekee. Tänäänkin kävin keskellä päivää tekemässä graduhaastattelun. Vapautta annetaan todella paljon, lisää Essi.

“Olen aina sanonut esimiehelleni suoraan mistä tykkään ja mistä en”

Työtehtävät ovat myös kehittyneet oman mielenkiinnon ja oppimisen myötä – kaikki ovat päässeet jatkamaan trainee-jakson tehtävistä kohti uusia haasteita.

– Oikeastaan ainut asia joka on pysynyt samana, on tiimi jossa työskentelen. Olen aina sanonut esimiehelleni suoraan mistä tykkään ja mistä puolestaan en tykkää, ja tätä kautta työtehtävät ovat kehittyneet, kertoo Petteri.

– Täällä ei koskaan ylhäältä sanota kaikkea mitä pitää tehdä, vaan pääsee itse kertomaan mitä haluaa tehdä. Siitä tulee sellainen fiilis, että halutaan kaikkien kehittyvän. Se on tosi tärkeetä, kertoo Felix.

– Työskentelytapa ja metodit täällä on ihan eri maailmasta, kuin olen ennen kokenut. Täällä on saanut vapautta kokeilla erilaisia asioita ja omiin työtehtäviin pääsee vaikuttamaan helposti. Meillä on esimerkiksi paljon kehityskeskusteluita, joissa pääsee oman esimiehen kanssa juttelemaan siitä mitä itse haluaisi tehdä, täydentää Essi.

Markkinointiautomaation koulutuksessa Norjassa

“Täällä suhun luotetaan ja sun kasvua tuetaan”

Työntekijöiden kouluttautuminen ja kehittyminen on erityisen tärkeää, jotta työ on mielekästä ja firmassa mennään eteenpäin. Koulutusmatkat nousevatkin kaikille mieleen parhaina yksittäisinä kokemuksina. Essi on osallistunut Norjassa järjestettyyn markkinoinnin automaatioon liittyvään koulutukseen ja Felix koneoppimisen koulutukseen. Petteri puolestaan osallistui Lontoossa järjestettyyn workshoppiin, joka käsitteli tilitoimistojen liiketoiminnan kehittämistä.

– Täällä suhun luotetaan ja sun kasvua tuetaan niin paljon, että saa tehdä tämmöisiä asioita. Se on ihan mahtavaa. Täällä on päässyt kehittymään tosi paljon, hehkuttaa Essi.

Kesän 2019 harjoittelijoista kertovaa blogisarjaa koordinoi markkinoinnin kesätrainee, Iida Koskinen.

Visma Solutions

Visma Solutions on Suomen johtava pilvipalveluiden toimittaja. Ratkaisujamme käyttää kansainvälisesti jo yli 170 000 yritystä. Missiomme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kilpailukykyisiä.